55435020

3 _ شیکر الاکلنگی

شیکر الاکلنگی  چیست ؟

شیکر الاکلنگی  یکی از شیکرهای تخصصی در بین شیکرها است که حرکت این شیکر به صورت بالا و پایین میباشد به عبارتی این شیکر بدنه ثابت دارد و قسمت هد شیکر به وسیله قطعات  مکانیکی حرکت الاکنگی دارد  اصول این شیکر بدین صورت میباشد که قسمت هد شیکر به صورت الاگلنکی  و حول یک محور به صورت بالا و پایین حرکت کند .

موارد استفاده شیکر الاکلنگی  ؟  

شیکر الاکلنگی جهت همزدن  مایعات مورد استفاده قرار میگیرد ، که در ظروفی مثل پتری یش و فلاکس و پلیت امکان استفاده دارد ، در شیکر الاکلنگی  رنج سرعت که تا حداکثر 60 دور در دقیقه است ، هر مقدارسطح مقطع ظروف شیکر بیشتر باشد از سرعت پایینتر شیکر میتوان بهره برد و مخلوط کردن در این ظروف بهتر انجام میشود .

موارد مهم در انتخاب و خرید شیکر الاکلنگی که باید به آن توجه کرد !

موارد مختلفی در انتخاب شیکر الاکلنگی مد نظر باید گرفته شود . که در اینجابه مواردی در انتخاب شیکر اشاره میکنیم .

1- دستگاه شیکر الاکلنگی  باید امکان کار دائم داشته باشد. ، که در موقع خرید باید دقت شود .

2- مجهز به تایمر ( ترجیعا دیجیتال ) باشد .

3- شیکر الاکلنگی دارای انکودر سرعت جهت کنترل شیکر و ذخیره سرعت باشد .

4- صدای کارکرد شیکر الاکنگی نیز به دلیل محیطهای آرام آزمایشگاهی بسیار مهم میباشد .

5- شیکر باید مجهز به هد برای ظروف باشد .

6-  دستگاه شیکر باید از حداقل سرعت یعنی 2 الی 60دور در دقیقه قابلیت  کنترل را دارا باشد . ( در مواردی سرعت پایین و مدام شیکر الاکلنگی مورد نیاز مصرف کننده است ) 

7- شیکر از نظر فنی باید دارای مکانیزیم بالانس جهت کارکرد نرم  دستگاه شیکر باشد . 

کورس حرکت شیکر  الاکلنگی

در شیکر الاکلنگی زاویه حرکت بسیار مهم است . به عبارتی در مدلهای روتین که 8 کیلو گرم است ، سرعت حداکثر شیکر الاکلنگی 60 دور در دقیقه میباشد زاویه حرکت شیکر بایستی 5 یا 10 درجه باشد و در اوزان بالاتر شیکر الاکلنگی طبق استاندارد و ضرایب فنی شیکر این زاویه طبق سفارش میتواند افزایش یابد .

توضیحات جهت انتخاب و خرید شیکر الاکلنگی مدل : 5005 پرزان پژوه

در جدول بالا دو مدل شیکر با اپشنهای مختلف پیشنهاد شده است که خریدار میتواند متناسب با بودجه و نیاز از این دو مدل شیکر الاکلنگی انتخاب نماید .

موارد اختلاف دو مدل شیکر الاکلنگی 

1- ابعاد دستگاه شیکر الاکلنگی   2- مقدار وزن قابل تحمل شیکر  الاکلنگی   میباشد .