55435020

4 _ شیکر موجی سینوسی


شیکر موجی سینوسی  3D چیست ؟

شیکر موجی سینوسی یکی از شیکرهای تخصصی در بین شیکرها است که حرکت این شیکر به صورت بالا و پایین , اوربیتال میباشد ، به عبارتی بدنه این شیکر ثابت و قسمت هد شیکر به وسیله قطعات  مکانیکی حرکت موجی سینوسی دارد  اصول این شیکر بدین صورت میباشد که قسمت هد شیکر به صورت موجی سینوسی حول یک مرکز  به صورت بالا و پایین و اوربیتالی حرکت کند .

موارد استفاده شیکر موجی سینوسی 3D  ؟  

شیکر موجی سینوسی جهت همزدن  مایعات مورد استفاده قرار میگیرد ، که در ظروفی مثل پتری یش و فلاکس و پلیت امکان استفاده دارد ، در شیکر موجی سینوسی رنج سرعت که تا حداکثر 60 دور در دقیقه است ، هر مقدارسطح مقطع ظروف شیکر بیشتر باشد از سرعت پایینتر شیکر میتوان بهره برد و مخلوط کردن در این ظروف بهتر انجام میشود .

موارد مهم در انتخاب و خرید شیکر موجی سینوسی که باید به آن توجه کرد !

موارد مختلفی در انتخاب شیکر موجی سینوسی مد نظر باید گرفته شود . که در اینجابه مواردی در انتخاب شیکر اشاره میکنیم .

1- دستگاه شیکر موجی سینوسی باید امکان کار دائم داشته باشد. ، که در زمان خرید باید دقت شود .

2- شیکر مجهز به ( ترجیعا دیجیتال ) باشد .

3- شیکر موجی سینوسی دارای انکودر سرعت جهت کنترل سرعت شیکر و ذخیره آن باشد .

4- صدای آرام  کارکرد شیکر موجی سینوسی نیز به دلیل محیطهای آزمایشگاهی بسیار مفید میباشد .

5- شیکر موجی سینوسی باید مجهز به هد برای ظروف باشد .

6-  شیکر باید از حداقل سرعت یعنی 2 الی 60 دور در دقیقه کنترل شود . ( در مواردی سرعت پایین شیکر موجی سینوسی اهمیت دارد ) 

7- شیکر موجی سینوسی  باید دارای مکانیزیم بالانس جهت کارکرد نرم  دستگاه شیکر باشد . 

کورس حرکت شیکر  موجی سینوسی

در شیکر موجی سینوسی زاویه بسیار مهم است . به عبارتی در مدلهای روتین که 8 کیلو گرم است ، سرعت حداکثر شیکر موجی سینوسی 60 دور در دقیقه است ، زاویه حرکت شیکر موجی سینوسی بایستی 10 یا 5 درجه باشد و در اوزان بالاتر شیکر موجی سینوسی این زاویه طبق سفارش میتواند افزایش یابد .

توضیحات جهت انتخاب و خرید شیکر موجی سینوسی مدل : 4005 و 405 پرزان پژوه

در جدول بالا دو مدل شیکر موجی سینوسی  پیشنهاد شده است که خریدار میتواند متناسب با بودجه و نیاز از این دو مدل شیکر موجی سینوسی انتخاب نماید .

موارد اختلاف دو مدل شیکر موجی سینوسی

1- ابعاد کفه شیکر موجی سینوسی     2- مقدار وزن قابل تحمل شیکر  موجی سینوسی میباشد .